Rewind Clothing neemt haar algemene voorwaarden zeer serieus en zorgt er daarom ook voor dat de door u verkregen informatie en gegevens op een nette en zorgvuldige manier verwerkt en opgeslagen zullen worden. In deze Privacy Policy leggen wij uit welke gegevens we van u bewaren, waarom we juist deze gegevens bewaren, waarvoor we de gegevens aanwenden en wat er op termijn met deze gegevens zal gebeuren. Wij raden u aan om dit Privacy Policy aandachtig door te nemen en uw Privacy net zo serieus te nemen als wij dat doen. Mochten er vragen zijn omtrent deze Privacy Policy, aarzel dan vooral niet om contact met ons op te nemen via support@rewindclothing.nl

Wie is Rewind Clothing?

Rewind Clothing is onderdeel van Pim Litjens Events B.V. We zijn op onderstaand adres gevestigd en met onderstaand nummer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

Postjeskade 193
1058 DT Amsterdam

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 71388257

Hoe worden uw gegevens gebruikt door Rewind Clothing?

Onderstaand vindt u een opsomming van de doeleinden waarvoor Rewind Clothing persoonsgegevens van u verwerkt. Wij geven hierbij telkens aan welke gegevens TEG gebruikt, wat de juridische grondslag is voor het verwerken van deze gegevens en hoe lang Rewind Clothing de verwerkte gegevens zal bewaren.

Dienstverlening, klantbeheer en financiële zaken

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: (Bedrijfs)naam, Factuuradres, Bankgegevens, Openstaande saldo, BTW nummer, Verzendadres, datum en tijdstip van bestelling, factuurbedrag, bestelde producten, betaalde BTW

Grondslag: Wettelijk verplicht

Bewaartermijn: Zo lang het nodig is om bedrijfsvoering goed te kunnen managen, ten minste 7 jaar wettelijk verplicht

Doeleinden: Beheer van bestellingen

Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, Factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, factuurnummer, Bedrijfsnaam, BTW nummer, klantnummer, Bankgegevens, ordernummer, datum en tijdstip van
bestelling, toegevoegde eigen opmerkingen, factuurbedrag, bestelde producten, betaalde BTW

Grondslag: Uitvoering van de onderlinge overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als nodig tbv bedrijfsvoering en wettelijke verplichtingen, ten minste 7 jaar.

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, ordernummer, factuurnummer, klantnummer, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, betalingsgegevens, strekking van de klacht, datum en tijdstip van bestelling.

Grondslag: Uitvoering van de onderlingen overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang nodig is voor dit doeleinde

Doeleinden: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, Bedrijfsnaam, BTW nummer, leveringsadres, factuuradres, klantnummer, ordernummer, factuurnummer, Bankgegevens, bestelde artikelen, factuurbedrag, betaalde BTW

Grondslag: Uitvoering van de onderlinge overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde, minimaal 7 jaar.

Marketing

Doeleinden: Direct marketing

Gegevens: e-mail adres, telefoonnummer, interesse in een product, social media account, bedrijfsnaam

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang nodig voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: e-mail adres, aanmelding voor de nieuwsbrief

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doeleinde

Doeleinden: Remarketing

Gegevens: e-mailadres, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product/pagina, social media account

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Doeleinden: Social Media marketing

Gegevens: e-mailadres, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product/pagina, social media account

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinden: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinden: Account aanmaken

Gegevens: NAW-gegevens, Bedrijfsnaam, Factuurgegevens, leveradres, accountnummer, orderhistorie, BTW-nummer, Wachtwoord, User ID

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zolang nodig voor dit doeleinde

Doeleinden: Plaatsen van berichten of reviews Gegevens Naam, emailadres, inhoud van het bericht of review

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinden: Chatfunctie

Gegevens: Naam, emailadres, inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de onderlinge overeenkomst

Bewaartermijn: Zolang als nodig is voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinden: Beveiliging van gegevens

Gegevens: User ID, e-mailadres, wachtwoord

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw Persoonsgegevens?
Rewind Clothing heeft enkel en alleen gegevens van u, die u ons zelf heeft verstrekt

Wat zijn uw rechten?
Onder de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een breed scala aan rechten mbt uw gegevens en de verwerking/uitwissen van deze gegevens:

Inzage
U kunt uw (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in je account. Wanneer u de gegevens wilt inzien die door Rewind Clothing, kunt u altijd een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen en verwijderen
Als u veranderingen aan wilt brengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek en die u zelf niet kunt wijzigen in uw account, kunt u het verzoek hiertoe doen bij Rewind Clothing. U kunt verzoeken dat Rewind Clothing uw gegevens wijzigt, aanvult of verwijdert.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden en tot zekere hoogte, het recht om Rewind Clothing te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van Rewind Clothing of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht om uw persoonsgegevens van Rewind Clothing te verkrijgen. Rewind Clothing zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw persoonsgegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming tot intrekken van Persoonsgegevens
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dat kan niet met terugwerkende kracht en heeft daarom geen effect op het verleden. Wel betekent dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Rewind Clothing u bepaalden diensten niet meer kan of mag leveren.

Reactie Rewind Clothing op uw verzoek
Een verzoek mbt verwerking van uw persoonsgegevens kan gemaild worden support@rewindclothing.nl. Rewind Clothing zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een maand nadat Rewind Clothing het verzoek heeft ontvangen. Wanneer Rewind Clothing uw verzoek afwijst, zullen wij dit in duidelijke bewoordingen aangeven wat de reden voor afwijzing is geweest.

Ontvangers van uw Persoonsgegevens buiten Rewind Clothing
Hetzij op operationele basis ofwel op wettelijke basis kan het zijn dat Rewind Clothing uw gegevens doorgeeft/inzicht geeft aan derden. Te denken valt aan financiële dienstverleners, website programmeurs en andere verwerkers.

Rewind Clothing is verantwoordelijk voor een totstandkoming van een persoon verwerkings overeenkomst met dergelijke partijen om uw gegevens ook buiten onze eigen systemen goed te
beschermen.

Wij zullen uw Persoonsgegevens in geen gevallen doorverkopen.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om bijvoorbeeld technische en/of operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan een aan Rewind Clothing gelieerde onderneming in het buitenland, doch binnen de EU. Vanwege het feit dat de verwerking van persoonsgegevens in de gehele Europese Unie gelijk is. Rewind Clothing zal uw gegevens echter niet doorgeven buiten de EU vanwege een andere privacy bescherming.Mocht dit onverhoopt toch moeten, dan zullen wij altijd eerst uw toestemming vragen.’

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen gevallen doorverkopen aan buitenlandse organisaties.

Wat zijn Cookies en hoe worden ze door Rewind Clothing gebruikt?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Rewind Clothing worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen. De cookies die via de website van Rewind Clothing worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over “cookies” hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals device fingerprinting.

Updates Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden geupdate. Wij adviseren daarom het Privacy Statement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen en klachten over deze Privacy Statement
Mochten er, na het doorlezen van dit Privacy Statement, nog vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot het gebruik en verwerking van uw Persoonsgegevens, dan kunt u ons altijd contacteren via support@rewindclothing.nl. Mocht de afhandeling van Rewind Clothing in uw ogen niet afdoende zijn, dan kunt u daarna altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van Privacybescherming In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.